Kurso sa Pagsasanay ng Pamamahala sa Opisina at Administrasyon

Alamin ang sining ng pagiging maagap at mahusay na tagapamahala ng opisina

Sa likod ng bawat produktibong organisasyon, may isang mahusay na tagapamahala ng opisina. Ang mga organisasyon ay nangangailangan ng mga tauhan sa administrasyon na masigasig at kaya magsagawa ng dalawa o higit pang mga gawain nang sabay-sabay upang maisagawa ang iba’t ibang mga gawaing klerikal. Karaniwang pinangangalagaan ng mga administrador ng opisina ang mga gawain sa pagpapatakbo sa kumpanya araw-araw. Depende sa kanilang industriya, maaaring kabilang sa mga pangunahing tungkulin ng mga administrador ng opisina ang pagbibigay ng suportang pang-administratibo sa mga kawani, pag-aayos ng mga papeles o dokyumento, pag-aayos ng paglalakbay ng mga eksekyutibo, pagtatala ng mga transaksyon pang-pinansyal at pagproseso ng sweldo.

Ang pagsasanay sa administrasyon ng opisina ay nakatuon sa pagtulong sa mga empleyado na mas maunawaan ito, pagbutihin ang mga kasanayan sa komunikasyon at presentasyon, at epektibong pamamahala sa oras. Ang pinakamahalagang benepisyo ng pagpili sa posisyong administrador ng opisina ay maaari kang magtrabaho sa ibat’t-ibang industriya. Dahil ang bawat organisasyon ay nangangailangan ng epektibong korespondens sa negosyo, dokumentasyon at iba pang mahahalagang gawaing pang-araw-araw na kayang magawa ng mga tagapamahala ng opisina.

Benepisyo ng Pagsasanay ng Adminstrasyon ng Opisina

  • Bumuo ng magandang posisyon sa administrasyon ng opisina
  • Makipagkomunika ng maayos sa mga katrabaho
  • Epektibong pamamahala sa oras
  • Pagbuo ng magandang relasyon sa ibang tao
  • Mabilis na paghanap ng solusyon
  • Kakayahan sa paggawa ng presentasyon

 Benepisyo ng pagkuha ng sertipikasyon

  • Pagbuo ng kredibilidad gamit ang propesyonal na sertipikasyon
  • Pagkuha ng mas mataas na suweldo
  • Pag-angat ng posisyon
  • Kaalaman sa pinakamahusay na pandaigdigang kasanayan sa industriya

 

Kolaboratibong Pagaaral

Ang pag-aaral ay hindi na pang-isahang direksyon lamang. Makipag-ugnayan sa iyong mga tagapagsanay at kapwa mag-aaral para sa isang nagpapayamang karanasan. Hindi namin ‘tinuturuan’ ang aming mga estudyante. Binibigyang-daan namin silang mapagtanto ang kanilang mga kakulangan sa kaalaman at ilabas ang kanilang nakatagong potensyal.

Makipag-usap sa mga pinuno ng industriya

Matuto mula sa mga eksperto sa iyong industriya. Mayroon kaming mga guro na kilala sa buong mundo bilang lubos na mahuhusay sa kanilang larangan. Sila ay sabik na ibahagi ang kanilang mahahalagang karanasan na maaaring makabuo ng mas bagong pananaw ng pag-iisip sa mga naghahangad ng parehas na larangan.

Personalisadong Kasanayan sa Pag-Aaral

Ang bawat indibidwal ay naiiba! Nagbibigay kami ng personalisadong kasanayan at karanasan sa pag-aaral upang matiyak na matututo ang mga mag-aaral sa sarili nilang oras. Tutukuyin namin ang iyong mga pangangailangan at iaangkop namin ang mga programa para ito ay umayon sa iyong mga kinakailangan.

Gamitin ang iyong Natutunan sa Aksyon

Sa Blue Ocean, aming naunawaan na ang mga aral na natutunan ay magtatagal lamang sa memorya ng ilang panahon at maglalaho din pagkatapos. Kaya ngayon, sinasanay namin ang aming mga mag-aaral na gamitin ang mga ito sa totoong buhay na mga sitwasyon upang mapalakas at mapadali ang pagpapanatili ng kaalaman. Ang aming mga guro ay nagbibigay ng tuluy-tuloy na suporta, kahit na lampas na sa oras ng pagtuturo sa silid-aralan, upang magamit ang kaalaman sa aksyon.